In onze woongemeenschap wordt ieders privacy gerespecteerd, maar er is ook volop gelegenheid om gezamenlijk iets te doen. Zo bestaat er de mogelijkheid voor degenen, die daar belangstelling voor hebben, om dagelijks koffie te drinken in de ontmoetingsruimte. Af en toe wordt er gezamenlijk gegeten, bv. met kerst of speciale gelegenheden. Soms gezellig wat drinken bij de houtkachel in de winter of op een heerlijke zomeravond met een hapje en een drankje genieten van de zonsondergang.

 

In de ontmoetingsruimte kunnen bewoners diverse activiteiten organiseren. Ook worden in deze ruimte regelmatig familiefeesten en verjaardagen gehouden. Voor degenen, die uit eigen tuin willen eten is er de mogelijkheid een eigen moestuin aan te leggen.

 

Er is veel groen om ons heen met hoogstamfruitbomen, vijvers, grasvelden en een binnentuin. Een gedeelte onderhouden we zelf en de zwaardere en grotere klussen worden gedaan door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Hoveniersbedrijf Boeije. Ook maken we sinds kort gebruik van de hoveniersafdeling van Stichting Arduin.

 

Er zijn ook  werkzaamheden, waar we als bewoners  gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Naast het onderhouden van een deel van de tuin zijn  dit bv. koffiedienst, bestuurswerk, PR en dergelijke.

 

Gewoonlijk vergadert de bewonersgroep  1 keer per week over lopende zaken. Verder houden we   4 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

 

Als hofbewoners willen we geen gesloten groep zijn en daarom vinden we het leuk om samen te werken met activiteiten van de dorpsvereniging, de basisschool, Stichting Landschapsbeheer Zeeland of met een kunstroute.