Privacy verklaring Woongemeenschap van ouderen ’t Hof Popkensburg

 

 

 

 

Coöperatieve Vereniging Woongemeenschap van Ouderen ‘t Hof Popkensburg is gevestigd te Sint Laurens, Kasteelstraat 7, 4333RK. De woongemeenschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22027501. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per mail of mondeling aan: info@hofpopkensburg.nl

 Hieronder kunt eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe wij die beschermen en hoelang wij deze bewaren, en met wie deze gegevens worden gedeeld.

 

 

1.Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

 

* Voor- en achternaam                             * Huisarts                                        

 

* Geboortedatum                                      * contactpersoon/contactpersonen

 

* Geslacht                                                    * Reanimatieverklaring

 

* Adres                                                         

 

* Telefoonnummers                                  

 

* E-mailadres                                              

 

 

2. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

 

* onderlinge informatie zoals het verzenden van berichten al of niet via de mail

 

* Om de lidmaatschapsgelden of andere diensten in rekening te brengen.

 

* Voor het organiseren van activiteiten

 

* het bijhouden van een belangstellendenlijst en een ledenlijst

 

 

3. Welke personen binnen de vereniging zijn verantwoordelijk voor deze gegevens?

 

* het bestuur

 

 

4. Hoe zijn de gegevens beveiligd?

 

* Gegevens zijn opgeslagen in een computer ( digitaal ) en/of in een PR-belangstellendenmap ( niet digitaal ).

 

* De computer is beveiligd met een wachtwoord en voorzien van betrouwbare virus software.

 

Van de aanwezige bestanden worden regelmatig backups gemaakt.

 

 

 

5. Wanneer delen wij uw gegevens met partijen waarmee geen gebruikersovereenkomst is gesloten?

 

* Indien hierop een wettelijke verplichting van toepassing is

 

* Indien u hier ons een schriftelijke toestemming voor geeft

 

 

 

6. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 

Uw heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw gegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons of door ons gecontracteerde partijen. Voordat uw gegevens gedeeld worden met derden wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 

 

7. Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen: info@hofpopkensburg.nl

 

 

8. Hoe lang bewaart de vereniging uw gegevens?

 

1. zodra uw lidmaatschap beëindigd is en al uw betalingen zijn vereffend worden al uw gegevens uit de databases verwijderd.

 

2. zodra de aspirant bewoner(-s) niet langer ingeschreven staat.